Forskning

Finns det forskning på det?

”Ju mer vi tror på detaljer, desto mer vilse går vi i idiotin”

Allt hänger ihop!

Write a comment