Levaxin?

Vad tycker jag om Levaxin?   Det står tydligt på bipacksedeln ”Används inte om du har...

Levaxin?
Gardasil? Vacciner eller inte?

Gardasil? Är det ett vaccin mot cancer? Eller? Läs först detta innan du tar beslutet....

Gardasil? Vacciner eller inte?